Targast töökorraldusest ja elamisest linna lähedal maal: Kadri Seeder at TEDxTallinn

Kadri Seeder on Targa Töö Ühingu ja Palgainfo Agentuuri eestvedaja ning hetkel vabakutseline. Ta usub, et paindlik töökorraldus, mis arvestab nii tööandja kui töövõtja vajadusi, loob mõlemale poolele suuremaid vabadusi ja vastutusi, aidates samas kaasa maapiirkondade arengule ning ressursside otstarbekamale kasutusele. Eestis levinud usku, et ise tuleb hakkama saada ja mitte kooostööd teha, peab Kadri sotsioloogias magistrikraadi kaitsnuna raiskamiseks. Nii kolis ta 2009. aastal maale elama ja asutas külas ka kooperatiivse kaugtöö organisatsiooni.

Kadri peab oluliseks targa internetikasutamise õpetamist ning stabiilse ja kiire internetiühenduse loomist üle Eesti. Nii on ta löönud kaasa programmis “Ole kaasas!”, et vähendada digilõhet ning parandada õpingutes ja tööturul oodatavate oskuste taset: eesmärgiks on koolitada 100 000 inimest ja viia internetti 50 000 uut peret. Kadri on vedanud ka lastevanemate ja noorte tööhõive projekte tööturuga seotud tõrjutuse, diskrimineerimise ja ebavõrdsuse vähendamiseks.

UURI LISAKS
http://www.smartwork.ee/et/

Kadri Seeder is the leader of the Smart Work Association and The Salary Information Agency, currently freelancer. She holds a Master’s degree in Sociology, and is a proponent in the theory that flexible work management, which considers the needs of both employers and employees, will create more freedom and responsibilities for both parties, and in effect, contributes to the development of rural areas and sustainable use of resources. According to Kadri, the widespread belief that everyone in Estonia should cope on their own and not co-operate is nonsense. Having said that, in 2009 she moved to the countryside and founded a co-operative remote working organization in her village.

Kadri emphazises the importance of teaching smart internet use and providing a fast and reliable internet connection across Estonia. She has been involved in programme called „Ole kaasas!” („Be up to Date!”) and its mission is to reduce the digital gap and improve the skills of those in labour market and studies. The programme’s target is to train 100 000 people and help bring 50 000 new families a little closer to the Internet. Kadri has also lead parents and youth employment projects that aim to reduce exclusion, discrimination and inequality in the labour market.

SEE ALSO
http://www.smartwork.ee/en/

In the spirit of ideas worth spreading, TEDx is a program of local, self-organized events that bring people together to share a TED-like experience. At a TEDx event, TEDTalks video and live speakers combine to spark deep discussion and connection in a small group. These local, self-organized events are branded TEDx, where x = independently organized TED event. The TED Conference provides general guidance for the TEDx program, but individual TEDx events are self-organized.* (*Subject to certain rules and regulations)