Soome rajab andmevahetuskihi Eesti X-tee eeskujul

893

Soome valitsus on otsustanud rajada e-teenuste andmevahetuskihi, tehes sealjuures võimalikult palju koostööd Eestiga.
“Loome viivitamatult riikliku elektrooniliste teenuste andmevahetuskihi ja elektroonilise tuvastamiste süsteemi, tehes seda kulutõhusalt ja rakendades täiel määral koostöövõimalusi Eestiga,” seisab kaks nädalat tagasi heaks kiidetud Soome valitsuse poliitikadokumendis, mis räägib majanduse kasvutingimuste ja jätkusuutlikkuse tagamisest.

Eile kinnitas Soome avaliku sektori IKT strateegia juht Riku Jylhänkangas Tallinnas toimunud Euroopa riigiportaalide seminaril, et Soome plaanib aktiivselt Eesti X-tee lahendusega tutvuda.”Meil on plaanis Eesti X-tee endale põhjalikult selgeks teha. Mitte ainult kood, vaid mõista ka organisatsiooni ja kokkuleppeid, mis annavad sellele tehnoloogiale raamid. Loodame katsetada ka piiriüleseid teenuseid. Tulevikus sünnib Soomes X-tee sarnasest lahendusest kasu nii Soome kodanikele kui ettevõtetele, sest see võimaldab avalikke teenuseid pakkuda kindlasti kiiremini ja väiksemate kuludega,” selgitas Jylhänkangas.

“Meil on väga hea meel soomlastega oma kogemusi jagada. Loodame nii jõuda esimeste toimivate piiriüleste e-teenusteni, mis oleksid eeskujuks kogu Euroopale. Näiteks üle piiride kehtiv digiallkiri või elektroonilised maksutoimingud on suur aja- ja rahavõit kõigi jaoks,” ütles Riigi Infosüsteemi Ameti peadirektor Jaan Priisalu.

xtee
Esimese pilootteenusena on Eesti Maksu- ja Tolliamet alustanud Soome Maksuametiga koostööd, et viia piiriülene andmevahetus X-tee kanalisse. Tehtud on esimesed testid.

Soome infoühiskonna strateegia võeti vastu 2012. aastal ning infoühiskonna areng on kõigi ministeeriumite prioriteet. Eesti ja Soome on IKT koostöövõimalusi arutanud alates 2013. aasta kevadest. Novembriks plaanitakse Soomes luua töörühm, mis andmevahetuskihi arendamist ning koostööd Eestiga edasi viiks. Eesti-Soome IKT koostöö plaanitakse kinnitada ka riikidevahelise ametliku kokkuleppega.

Andmevahetuskiht X-tee on tehniline ja organisatsiooniline keskkond, mis võimaldab korraldada turvalist internetipõhist andmevahetust riigi infosüsteemide vahel. X-tee võimaldab inimestel, asutustel ja ettevõtetel turvaliselt andmeid vahetada, samuti korraldada isikute juurdepääsu riigi andmekogudes säilitatavatele ja töödeldavatele andmetele.

Profile photo of Toimetas: Lauri Kreutzwald

Toimetas: Lauri Kreutzwald

I call myself a graphic designer first and foremost, if only to impress the girls, yet I have skills and passions in many areas of computing, internet, programming, design, usability and troubleshooting. Okay, I lied a little. I'm not passionate about troubleshooting but I seem to have a mind that's tuned to that sort of thing. The bit about impressing girls is true though. It happened once...

You may also like...