RIA küberturbe ülevaade 2012

ciber_room.jpg.620x485_q85_crop
Küberruum on taristust ja teenustest koosnev ökosüsteem ehk keskkond, kus ja mille kaudu toimuvad samasugused ühiskondlikud suhted ja protsessid kui tavamaailmaski.

Küberruum on tänapäeval käsitletav ainult tavamaailma osana, sest on palju selliseid protsesse ja suhteid, mis saavad eksisteerida ainult infotehnoloogia abil ning leiavad aset küberruumis: digitaalne kommunikatsioon, infotöötlus, teabe säilitamine jne. Sellise ökosüsteemi arengutase, ulatus ja kasutamine, nagu ka ühiskonna sõltuvus sellest, on riigiti erinev. Eesti kuulub kaheldamatult kõrge kübersõltuvusega riikide hulka, mille jaoks on küberjulgeoleku tagamine riikliku julgeoleku ja ühiskonna turvalisuse küsimus.

Küberkeskkonna kaitsmiseks on vaja aru saada riskidest, ohud ära tunda ning olla valmis keskkonda nende eest kaitsma ja võimalike tagajärgedega toime tulema. Häid teadmisi küberkeskkonna, tehnoloogia ja selle kasutamise riskidest on tarvis nii ettevõtete ja asutuste juhtidele kui ka koolilastele. IT ei ole juba ammu enam inseneride pärusmaa, vaid on muutunud igapäevaelu lahutamatuks osaks, seda koos kaasnevate riskide ja ohtudega, mida peavad lahendama kõik tehnoloogia kasutajad.

Loe RIA küberturbe valdkonna 2012. aasta ülevaadet (.pdf, 173 KB)

Profile photo of Toimetas: Lauri Kreutzwald

Toimetas: Lauri Kreutzwald

I call myself a graphic designer first and foremost, if only to impress the girls, yet I have skills and passions in many areas of computing, internet, programming, design, usability and troubleshooting. Okay, I lied a little. I'm not passionate about troubleshooting but I seem to have a mind that's tuned to that sort of thing. The bit about impressing girls is true though. It happened once...

You may also like...