Kaitsevägi kontrollib oma kiirreageerimise valmisolekut

Täna varahommikul algas kaitseväe valmisoleku õppus, kus kaitseväe juhataja kontrollib kaitseväe rahuaja üksuste valmidust kiirelt reageerida võimalikele ohtudele.

“Vastavalt kaitseväe juhataja korraldusele viiakse kõik kaitseväelased ja kaitseväe üksused õppuse stsenaariumis ettenähtud valmisolekusse,” ütles kaitseväe juhataja asetäitja brigaadikindral Artur Tiganik. “Selliste õppuste korraldamine annab meile kindluse, et ka kaitsevägi toimib ja Eesti elanikud võivad end turvaliselt tunda. Reaalset julgeolekuohtu Eestile ei ole.”

Õppusel harjutatakse peaasjalikult kaitseväe üksuste valmidust reageerida võimalikule kriisiolukorrale, väe- ja objektikaitset ning ümberpaiknemist. Samuti testivad kaitseväelased teavitamis- ja kogunemis- ning staabitööprotseduure. Õppusele on kaasatud kõik kaitseväe rahuaja üksused, suurematest manööverüksustest 1. ja 2. jalaväebrigaad.

Kaitseväe kolonnid liiguvad vastavalt korraldustele erinevatele paiknemisaladele üle Eesti.

Profile photo of Toimetas: Lauri Kreutzwald

Toimetas: Lauri Kreutzwald

I call myself a graphic designer first and foremost, if only to impress the girls, yet I have skills and passions in many areas of computing, internet, programming, design, usability and troubleshooting. Okay, I lied a little. I'm not passionate about troubleshooting but I seem to have a mind that's tuned to that sort of thing. The bit about impressing girls is true though. It happened once...