AKI ja RIA tihendavad koostööd

Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA) peadirektor Taimar Peterkop ja Andmekaitse Inspektsiooni (AKI) peadirektor Viljar Peep sõlmisid lepingu asutustevaheliseks koostööks.

Lepe aitab koordineerida järelevalveasutuste koostööd, andes aluse asutustevaheliseks infovahetuseks, infoturbe ja isikuandmete kaitse tugevdamiseks ning ühiskonna digiteadlikkuse tõstmiseks.

RIA peadirektori Taimar Peterkopi sõnul hõlbustab lepe asutuste koostööd, kuna RIA vastutab infosüsteemide arendamise ja kaitse eest, AKI vastutab isikuandmete kaitse eest ja infosüsteemides töödeldaksegi eelkõige isikuandmeid.

„Koos töötades saavutame parema tulemuse,“ sõnas Peterkop.

AKI peadirektor Viljar Peep tõstab koostöökohana esile tervishoiusüsteemide turvalisuse, mida RIA oskusteabe kaasamine aitab parandada.

„Parem infovahetus ja vastastikune nõustamine loovad head eeldused tööd tulemuslikumalt teha,“ lausus Peep.

Koostöökokkulepe sõlmiti tähtajatult ja selle raames toimuvad tegevused lepitakse kokku iga-aastaselt.

Profile photo of Toimetas: Lauri Kreutzwald

Toimetas: Lauri Kreutzwald

I call myself a graphic designer first and foremost, if only to impress the girls, yet I have skills and passions in many areas of computing, internet, programming, design, usability and troubleshooting. Okay, I lied a little. I'm not passionate about troubleshooting but I seem to have a mind that's tuned to that sort of thing. The bit about impressing girls is true though. It happened once...

You may also like...